Energobyt s.r.o. Humenné rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • Pondelok: 7:30 - 15:00
  • Utorok: nestránkový deň
  • Streda: 7:30 - 17:00
  • Štvrtok: 7:30 - 15:00
  • Piatok: 7:30 - 14:00
PORUCHOVÁ SLUŽBA 24 HODÍN +421 915 949 911

O spoločnosti

Špecializujeme sa na montáž a údržbu energetických zariadení ako sú tepelné rozvody, čerpacia technika, výmenníkové stanice a plynové kotolne. Od roku 2006 sme portfólio nami poskytovaných služieb rozšírili o montáž technických zariadení a kotlov na biomasu a montáže bioplynových staníc.

Od  svojho vzniku poskytujeme a zabezpečujeme komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností a správcovské činnosti pre bytové domy, polyfunkčné objekty a pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB). V súčasnosti spravujeme vyše 4 679 bytov a nebytových priestorov pre 140 objektov v Humennom a v okolí. V roku 2018 sme vstúpili do spoločnosti Správcovská účtovná s.r.o., prostredníctvom ktorej poskytujeme správcovské služby pre 21 bytových spoločenstiev vlastníkov bytov a 661 bytov vo Vranove nad Topľou.

Realizujeme montáže diaľkových meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov, inštalujeme meradlá na vodu a paru, riadiace systémy, vykonávame hydraulické vyregulovania a termostatizácie objektov.

V rámci energetického manažmentu okrem iného zabezpečujeme termovízne merania a energetické audity, ktoré Vám odhalia ako dosiahnuť, čo najnižšiu energetickú náročnosť budov.

Sme držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality ISO 9001 a systému enviromentálneho manažmentu ISO 14001.  V roku 2019 získala firma ocenenie Pečat stability ako stabilný podnik s 25 ročnou tradíciou.


stabilita • dôvera • dlhoročné skúsenosti

Už viac ako 29 rokov služieb pre Vás

Z histórie spoločnosti


1993


Podpísanie spoločenskej zmluvy a založenie spoločnosti ENERGOBYT s.r.o. Humenné.


1994


Začiatok činnosti spoločnosti po zániku Okresnej bytovej správy Humenné na základe uzatvorenej dlhodobej zmluvy s mestom Humenné. Spoločnosť ENERGOBYT s.r.o. následne prevzala všetky pracovono-právne vzťahy zanikajúceho Okresného podniku byotovej správy v Humennom.


1994 - 1996


Nosným predmetom činnosti spoločnosti je správa bytových a nebytových priestorov.


1997


Podpísanie dlhodobej zmluvy s Humenskou energetickou spoločnosťou s.r.o. a orientácia spoločnosti na realizáciu dodávateľských prác v oblasti stavebných činností, energetických zariadení a merania a regulácie v rámci východoslovenského regiónu.


2002


Etablovanie sa spoločnosti v Priemyselnom parku Chemes a podpísanie kontraktov s firmami Rhodia, Nylstar, Tytex a Chemes na zabezpečovanie servisných činností.


2004


Úspešné zavedenie systému manažérstva kvality a získanie certifikátu kvality v zmysle normy ISO 9001.


2005


Aktívne sme sa zapojili do nových aktivít súvisiacimi s alternatívnymi zdrojmi vykurovania na báze biomasy.


2006 - 2011


Dodávka a montáž technológií na vykurovanie na báze drevnej štiepky pre obce "Združenia obcí Poloniny" a od roku 2007 aj ich prevádzka a údržba.


2007


Stávame sa prevádzkovateľom parných a horúcovodných rozvodov tepla v Košiciach v mestskej časti Šaca.


2010


Úspešne sme zaviedli manažérsky systém pre enviroment a získali certifikát v zmysle normy ISO 14001.


2012


Rozšírili sme naše portfólio o oblasť montáží a servisu plynových kotolní a bioplynových staníc.

Zároveň sme v roku 2012 rekonštruovali nevyužívané priestory a začali s ich prenájmom. V súčasnosti si priestory u nás prenajíma viac ako 30 klientov.


2018


Kompletne sme zrekonštruovali a zmodernizovali naše klientské centrum.


2019


Získali sme ocenenie Pečat stability ako stabilný podnik s 25 ročnou tradíciou


SME DRŽITEĽMI CERTIFIKÁTOV:

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty